ebcl-logo

ZAKAJ EBC*L?

Zakaj-ebcl

 

 

 

ebcl-izobrazevanje

EBC*L je mednarodno standardiziran preizkus znanja s področja poslovne ekonomike in potrjuje, da ima imetnik pomembne kompetence za sodelovanje v poslovnem svetu. EBC*L se osredotoča predvsem na posameznike, ki niso študirali poslovno-ekonomskih ved, vendar ta znanja pri delu potrebujejo. Poskuša spodbujati gospodarski in podjetniški način razmišljanja ter zavedno ravnanje s stroški pri zaposlenih ter povečanje zaposlitvenih možnosti in širjenje splošnega znanja pri nezaposlenih.

EBC*L se izvaja v številnih evropskih državah (med drugim tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Madžarski in Nizozemski), razširili pa so se tudi izven evropskih meja.
Večje število podjetij (med njimi tudi Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Uniqa, Samsung) je integriralo EBC*L v njihove programe za razvoj zaposlenih.

Usposabljanje izvajamo v trajanju 20 ur, prilagojeno posameznim podjetjem, občasno posameznikom. Na usposabljanju prejmete tudi gradivo, s katerim lahko brez težav sledite predavanjem.


V Sloveniji izvajamo EBC*L v dveh stopnjah:

 

Stopnja A 

Stopnja B 

Vsebuje splošno znanje poslovne ekonomike, ki omogoča razumevanje delovanja podjetja in je sestavljena iz štirih modulov. V prvi vrsti je namenjena ne ekonomistom, ki tako ali drugače s svojim delom bodo in že vplivajo na končni rezultat podjetja, imajo vpliv na stroške in prihodke ter nosijo kakršnokoli odgovornost za uspeh podjetja ali samo njegovega dela. Tistim, ki že imajo ekonomsko izobrazbo, EBC*L pomeni osvežitev znanja in prakse.

Potrjuje, da ima imetnik pomembne kompetence za upravljanje v poslovnem svetu. Namenjena je zaposlenim s kompetencami načrtovanja in proračunskega načrtovanja:

  • Vodjem projektov,
  • vodjem oddelkov, podružnic, poslovalnic,
  • zaposlenim na delovnih mestih, ki zahtevajo samostojno in samoiniciativno delo,
  • manjšim podjetnikom,
  • ostalim, ki potrebujejo znanja s področja načrtovanja.

 1. MODUL

BILANCA
Letno poročilo
Sestava bilance
Aktiva
Pasiva
Inventura
Izračunavanje dobička in izgube
Dobiček iz poslovanja
Terjatev / obremenitev do dobavitelja
Likvidnost rezerve
Prihranki
Amortizacija
Vpliv izdatkov na letno poročilo

1. MODUL

Cilji, metode in orodja oblikovanja poslovnega načrta

Poslovni načrt
Osnove poslovnega načrta
Analitični in planski insturmenti

Projektno načrtovanje
Koraki pri načrtovanju
Napake pri načrtovanju

Analiza stanja
Analiza podjetja
Analiza panoge
Konkurenčna analiza

 

2. MODUL

PODJETNIŠKI CILJI IN KAZALNIKI
Ekonomičnost
Rentabilnost / donosnost lastniškega kapitala
Donostnost investicij (ROI)
Likvidnost
Delež lastniškega kapitala
Denarni tok
Produktivnost
Izračunavanje dobička in izgube (stopenjski zapis)
Analiza izračuna dobička in izgube
Analiza letnega poročila 

2. MODUL

Trženje in prodaja

Trženje
Osnove trženja
Kupci
Tržna raziskava
Izdelek
Cenovna politika
Politika pogojev poslovanja
Distribucija
Komunikacija
Oglaševanje
Posebne metode in instrumenti komunikacijske politike

Prodaja
Osnovne prodajnega uspeha
Osnove prodajno - komunikacijskega procesa
Prodaja poslovnim subjektom
 

3. MODUL

Stroškovno računovodstvo
Naloge izračunavanja stroškov
Kalkulacija cene
Oblikovanje stroškovnih mest
Profitni center

3. MODUL

Finančno in investicijsko načrtovanje in analiziranje

Investicijska analiza
Osnove investicijske analize
Metode investicijske analize
Ometice in problemi

Finančno načrtovanje
Pregled finančnega načrta
Instrumenti finančnega načrta

Financiranje
Osnove financiranja
Lastniško financiranje
Dolžniško financiranje
 

4. MODUL

Gospodarsko pravo
Pravne oblike
Prodajna pogodba
Združevanje podjetij / kooperacija
Plačilna nesposobnost

 

 

IZPIT

Na željo posameznika ali podjetja se lahko opravlja tudi izpit. Za vsako stopnjo se izpit opravlja ločeno. Po opravljenem izpitu prejmete tudi certifikat. 

EBC*L spričevalo podeljuje EBC*L International.

 

Za več informaciji se obrnite na  info@atama.si ali obiščite spletno stran atama.si.